Back

LanguageCert International ESOL Kualifikimet dhe nivelet CEFR

Nivelet e kualifikimeve të LanguageCert International ESOL (Të dëgjuarit, të lexuarit, të shkruarit dhe të folurit), të përcaktuara me Kuadrin e Përbashkët Evropian të Referencës (CEFR):

Nivelet e CEFR Titujt e CEFR Titujt LanguageCert
A1 Breakthrough Preliminary
A2 Waystage Access
B1 Threshold Achiever
B2 Vantage Communicator
C1 Effective operational proficiency Expert
C2 Mastery Mastery

 

Çfarë do të thotë çdo nivel?

 

A1

Ju mund të përdorni shprehje të përditshme dhe fraza shumë themelore për nevoja praktike, të bëni dhe t’u përgjigjeni pyetjeve rreth detajeve personale, të kuptoni tekste të shkurtra për tema të njohura, të merrni informacion nga shenjat dhe simbolet dhe të shkruani fjali të thjeshta në dokumente, p.sh. forma.

 

A2

Ju mund të kuptoni fjali dhe shprehje të përdorura shpesh, të komunikoni në detyra që kërkojnë shkëmbim informacioni, të merrni informacion nga dokumente të shkurtra, burime të njohura, shenja dhe simbole dhe të shkruani për të komunikuar me njëfarë ndërgjegjeje të audiencës së synuar.

 

B1

Ju mund të kuptoni pikat kryesore të komunikimit standard të qartë, të përcillni informacione, ndjenja dhe opinione për tema të njohura, të përfshiheni në diskutim për të arritur mirëkuptimin e përbashkët, të prodhoni tekst të thjeshtë të lidhur dhe të përshkruani përvoja, ngjarje, shpresa dhe ambicie.

 

B2

Ju mund të kuptoni idetë kryesore të komunikimit kompleks, të ndërveproni me një shkallë rrjedhshmërie dhe spontaniteti pa sforcim për secilën palë, të përfshiheni në diskutime në situata të njohura dhe të panjohura dhe të komunikoni në detaje, të përshtatshme për qëllimin dhe audiencën.

 

C1

Ju mund të kuptoni tekste kërkuese dhe të njihni kuptimin e nënkuptuar, të përdorni gjuhën në mënyrë të rrjedhshme dhe spontane, të përfshiheni në diskutim duke dhënë kontribute të qarta dhe efektive, të prodhoni tekst të strukturuar mirë, të detajuar për tema komplekse dhe të komunikoni idetë në mënyrë efektive.

 

C2

Ju mund të kuptoni me lehtësi pothuajse çdo gjë të dëgjuar ose lexuar, të përmblidhni informacionin, të rindërtoni argumentet dhe llogaritë në mënyrë koherente dhe të shpreheni spontanisht, rrjedhshëm dhe saktë, duke dalluar nuancat më të holla të kuptimit edhe në situata më komplekse.

SHPËRNDAJE

SHPËRNDAJE

ARTIKUJ TË TJERË