Back

Merrni Testin Ndërkombëtar të Placement LanguageCert ESOL për të zbuluar se cili nivel është i duhuri për ju!

Testi Ndërkombëtar i Percaktimit te nivelit LanguageCert ESOL mund t’ju ndihmojë në identifikimin e shpejtë të nivelit të provimit të LanguageCert International ESOL për të cilin mund të dëshironi të përgatiteni.

Ky test i shkurtër ka 25 pyetje me zgjedhje të shumëfishta të dizajnuara për të vlerësuar gramatikën dhe fjalorin tuaj. Nëse nuk e dini përgjigjen, kaloni në pyetjen tjetër dhe mos u përpiqni të merrni me mend.

Ky test ofron një sugjerim dhe jo një tregues përfundimtar të aftësisë suaj të gjuhës angleze.

Për të mësuar rreth orëve mesatare të mësimit të kërkuara për arritjen e një niveli të caktuar, ju lutemi vizitoni Orët tona të parashikuara të mësimit të udhëhequr për nivel CEFR.

Ju lutemi, kontaktoni qendrën tuaj lokale të testimit të miratuar nga LanguageCert (Sapientify) për më shumë informacion mbi kurset e anglishtes të përshtatshme për ju.

Klikoni ne linkun e meposhtem per te filluar testin:

https://www.languagecert.gr/en/Qualifications/Which-level-is-right-for-me/Pages/LanguageCert-placement-test.aspx

SHPËRNDAJE

SHPËRNDAJE

ARTIKUJ TË TJERË

 
Pershendetje