Back

Përfitimet e LanguageCert International ESOL

Pavarësisht nëse jeni nxënës, mësues, punëdhënës ose Qendër Testimi, Provimet Ndërkombëtare të LanguageCert ESOL ju ofrojnë një sërë përfitimesh të prekshme. Për të mësuar më shumë ju lutemi klikoni në lidhjet e mëposhtme:

NXËNËS

Cilat janë përfitimet e LanguageCert International ESOL për nxënësit?

Fleksibiliteti i provimeve: ju mund të përgatiteni dhe më pas të uleni vetëm për provimin me shkrim ose vetëm me gojë dhe do ta keni më të lehtë të arrini provimin e plotë pak nga pak; ju mund t’i drejtoni aktivitetet tuaja mësimore drejt fushave të veçanta të aftësive (të dëgjuarit, të lexuarit, të shkruarit dhe të folurit).

 

Certifikata të ndara: nëse jeni pjesë e provimit me shkrim dhe atë të folur, por keni sukses vetëm në një, do të merrni një certifikatë për provimin që keni kaluar. Kur të keni kaluar të dy provimet e të njëjtit nivel, do të merrni dy certifikata të veçanta – përkatësisht për provimin me shkrim dhe atë të folur – për nivelin e arritur.

 

Sipas kërkesës: ju mund t’i merrni provimet në datat e dakorduara me shkollën tuaj (Qendra e testimit të miratuar nga LanguageCert) dhe në çdo kohë të vitit*.

*Në rajone të veçanta zbatohen kushte të ndryshme, ju lutemi kontrolloni me shkollën tuaj.

Organizmi shpërblyes i njohur ndërkombëtarisht: ju do të përmirësoni shanset tuaja për zhvillim akademik dhe do të keni akses në mundësi më të mira punësimi.

Përdorimi i gjuhës funksionale në provime: do të jeni në gjendje të përdorni anglisht me sukses si për të bërë miq përtej kufijve ashtu edhe për të punuar jashtë vendit.

Harta e CEFR-së: do të merrni një reagim objektiv mbi njohuritë tuaja gjuhësore të matura me standarde të pranuara ndërkombëtarisht.

Provimi i të folurit një-për-një: vetëm ju dhe një bashkëbisedues i certifikatës së gjuhës do të merrni pjesë në provimin tuaj të folur, pasi nuk do të ketë kandidat tjetër. Në këtë mënyrë ju mund të përqendroheni dhe të performoni sa më mirë që keni.

Drejtësia dhe paanshmëria – Provimi me shkrim: pas shënimit të punimeve, kryeekzaminuesi ynë kontrollon notimin për t’u siguruar që nuk ka mospërputhje në mënyrën e shënimit të punimeve.

Drejtësia dhe paanshmëria – Provimi me gojë: notimi nuk bëhet nga bashkëbiseduesi gjatë provimit. Në vend të kësaj, provimi juaj regjistrohet dhe intervista e regjistruar shënohet nga një shënues i pavarur LanguageCert pas provimit. Në këtë mënyrë bashkëbiseduesi mund të përqendrohet plotësisht në provim dhe t’ju ndihmojë të arrini sa më mirë që keni mundësi. Regjistrimi është i dobishëm nëse për ndonjë arsye duhet të verifikohet performanca juaj e Provimit të folur.

Kohëzgjatja e arsyeshme e provimit: nuk duhet të kaloni një ditë të tërë duke marrë provimin; Provimet me shkrim dhe me gojë do të kërkojnë vetëm rreth 3 orë nga koha juaj.

Vlefshmëria e pacaktuar e provimit: certifikata ka vlefshmëri të përjetshme.

Provimi komunikues: do t’ju duhet të jeni në gjendje të përdorni gjuhën angleze, duke u fokusuar kryesisht në aftësitë komunikuese dhe jo në vargun e fjalorit ose gramatikën; në këtë mënyrë ju mund të merrni një provim ndërkombëtar LanguageCert ESOL edhe nëse jeni duke u përgatitur për një provim tjetër.

Si të filloni?

Për t’u regjistruar për një Provim Ndërkombëtar LanguageCert ESOL, ju lutemi na kontaktoni.

SHPËRNDAJE

SHPËRNDAJE

ARTIKUJ TË TJERË