Back

Rreth LanguageCert International ESOL

LanguageCert International ESOL është një grup kualifikimesh të gjuhës angleze të përcaktuara në CEFR, të cilat janë projektuar dhe respektojnë standardet më rigoroze të cilësisë dhe besueshmërisë. Nxënësit zgjedhin nivelin e kualifikimit për të cilin ndihen gati për te dhene

Lexo më shumë »

PROVIMET ONLINE LANGUAGECERT

LanguageCert ofron të gjitha metodat moderne të dhënies së provimit. Ne ofrojmë provime ose në një kompjuter, ose në formatin më tradicional me laps dhe letër. Përndryshe, kandidatët mund të marrin provimin e tyre nga pothuajse çdo vend. Një kompjuter,

Lexo më shumë »

Mbështetje Akademike

Në një përpjekje për të ofruar një program të mbështetjes akademike me cilësi të lartë, LanguageCert po lançon një seri webinarësh interaktive të zhvilluara posaçërisht për mësuesit dhe studentët. Prezantimet synojnë të fuqizojnë edukatorët me njohuri mbi përvojën e provimit

Lexo më shumë »

ESOL Exam Format

LanguageCert Young Learners ESOL Fox The “Written Exam” consists of Listening, Reading and Writing sections and is available in Paper-based format. The “Spoken Exam” is a short conversation with an Interlocutor on topics of interest to children, such as their

Lexo më shumë »

ESOL Qualifications and CEFR levels

LanguageCert International ESOL Qualifications and CEFR levels Levels of LanguageCert International ESOL (Listening, Reading, Writing and Speaking) qualifications, as mapped to the Common European Framework of Reference (CEFR): CEFR Levels CEFR Titles LanguageCert Titles A1 Breakthrough Preliminary A2 Waystage Access

Lexo më shumë »

Take ESOL Test

The languageCert International ESOL Placement Test can help you in determining faster which examination level you may want to prepare for. The test is short and has 25 multiple choice questions created to evaluate your grammar and vocabulary. If you

Lexo më shumë »

ESOL Academic Support

Trying to offer a high quality Academic Support programme, LanguageCert is developing several webinars for teachers and candidates (students). These presentations are done to enrich educators with insights into the LanguageCert exam experience and aims to make students reach their

Lexo më shumë »

ESOL Preparation Material

LanguageCert International ESOL & Young Learners ESOL Preparation Material LanguageCert International ESOL Preparation Material CEFR Levels Written Exam Spoken Exam Α1 Written Exam A1 Official Practice Papers Practice Paper 1 Updated! Practice Paper 2 Updated! Practice Paper 3 Updated! Practice Paper 6 New! Spoken Exam

Lexo më shumë »