Sapientify lindi si një nismë mbi vetë-punësimin dhe mundësitë e pafundme që bota online na ofron. Jemi të përkushtuar t’u ofrojmë shqiptarëve mundësinë për të mësuar gjuhë të huaja online, si një zgjidhje më praktike për të përvetësuar gjuhën që u nevojitet, shpejt dhe lehtë.