Sapientify rezervon të drejtën të refuzojë/anulojë çdo porosi. Sapientify sipas gjykimit të tij mund të anulojë ndonjë
urdhrat:
i. Nëse dyshon për një transaksion mashtrues, ose
ii. Nëse dyshon se një klient ka ndërmarrë një transaksion që nuk është në përputhje me Kushtet e Përdorimit

Politikat e rimbursimit/anulimit të zbatueshme në kushtet e mëposhtme:
a) Në rast se blerësi anulon porosinë online para 3 ditëve të porosisë së produktit, i gjithë shuma e porosisë do të kthehet.
b) Në rast se blerësi ka filluar abonimin në kurset online dhe ka plotësuar më shumë se 10%, porosia nuk mund të rimbursohet.
c) Në rast se ka një mundësi për shkarkim online të të dhënave, anulimi nuk do të jetë i mundur
d) Në rast të transaksioneve të dështuara ose realizimit të dyfishtë të llogarisë për të njëjtin urdhër, totali nga shuma e zbritur do të kthehet.
e) Në rast të porosive të anuluara/transaksioneve të dështuara, tarifat e transaksionit bankar/kartë të blerësit, nëse ka, ka të ngjarë të humbet
f) Sapientify nuk ofron asnjë garanci për saktësinë ose afatin kohor të rimbursimeve në karta/llogaria e blerësve