Back

30 Pyetjet dhe Pergjigjet me te Rendesishme gjate nje Interviste ne Gjermani

Të përballemi me intervistuesit është dicka e sikletshme qoftë në shqip, qoftë në një gjuhë të huaj. Por kur kemi intervistë në një gjuhë të dytë, vështirësia bëhet akoma më e madhe! Prandaj ne kemi menduar të përfshijmë disa nga pyetjet më të shpeshta, duke sugjeruar edhe përgjigjet ndaj tyre. Le të fillojmë!

Pyetjet Bazike:

Këto pyetje shpesh hapin raundet e intervistës dhe e bëjnë kandidatin të nisi intervistën i qetë.

P1. Ju lutemi na tregoni shkurtimisht për veten tuaj? (Bitte erzählen Sie uns kurz etwas über sich?)

Përgjigje: (Ata e kanë lexuar CV-në tuaj) Megjithatë, ata duan të dinë më shumë për ju. Kështu që përsërisni shkurtimisht informacionet kryesore të jetës tuaj.

P2. Mund të flisni për familjen tuaj? (Können Sie über Ihre Familie sprechen?)

Përgjigje: Sinqerisht, këto pyetje dhe përgjigje të intervistës në gjuhën gjermane thjesht duan që kandidati të filloj të flasi pa ndroje, kështu që edhe këtu nuk do keni vështirësi.

P3. Cilat janë pikat tuaja të forta dhe të dobëta? (Was sind Ihre wenigen Stärken und eine Schwäche?)

Përgjigje: Pavarësisht nga shumë dobësi, shqiptoni vetëm një. Shtjelloni më shumë pikat tuaja të forta.

P4. Si e morët vesh për këtë punë? (Wie sind Sie auf diesen Beruf aufmerksam geworden?)

Përgjigje: Meqenëse e dini burimin nga ku e keni gjetur punën njoftoni intervistuesin.

P5. Pse dëshironi të punoni me ne? (Warum möchten Sie mit uns zusammenarbeiten?)

Përgjigje: Me pak fjalë tregojini intervistuesit mendimet tuaja: përmendni ketu dëshirën për t’u rritur në karrierë, nderin që do kishit nëse do ishit pjesë e një kompanie të tillë, etj.

P6. Ju lutemi jepni argumente se pse duhet të punësoheni? (Bitte begründen Sie, warum Sie eingestellt werden sollten?)

Përgjigje: Filloni me qëllimet tuaja dhe mënyrën se si ato përputhen me shërbimet dhe misionin e kompanisë (bëni kërkim në internet për informacione rreth kompanisë, përmendni që do jeni një vlerë e shtuar për kompaninë dhe që dëshironi ta shikoni të ketë akoma më shumë sukses për shkakun tuaj.

P7. Flisni për arritjet tuaja? Gjithashtu, na tregoni sa jeni të aftë në gjuhën gjermane? (Sprechen Sie über Ihre Erfolge? Erzählen Sie uns auch, wie gut Sie die deutsche Sprache beherrschen?)

Përgjigje: Pyetjet dhe përgjigjet e intervistës në gjuhën gjermane si këto kontrollojnë nivelin tuaj të vetë-besimit dhe arritjet në certifikimin tuaj të gjuhës gjermane.

P8. Për një profesionist, menaxhimi i konflikteve bëhet i nevojshëm. Si e trajtoni konfliktin që mund të lindë herë pas here? (Da wird ein professioneller Umgang mit Konflikten notwendig. Wie gehen Sie mit Konflikten um, die immer wieder auftreten können?)

Përgjigje: Së pari, filloni me një shembull konflikti në punën që keni pasur. Së dyti, tregoni si e keni trajtuar atë (mundohuni të jeni sa më bindës).

P9. A po paraqiteni për intervista për poste të ngjashme me kompani të tjera? (Erscheinen Sie zu Vorstellungsgesprächen für ähnliche Stellen bei anderen Unternehmen?)

Përgjigje: Ndershmëria është politika më e mirë këtu. Nëse po bëni intervista të tjera, është e mira që t’i informoni.

.

.

Pyetjet bazuar në sjellje:

Pasi akulli u thye me pyetjet mësipër, pyetjet dhe përgjigjet e intervistës në gjuhën gjermane kalojnë në aspektin e sjelljes. Intervistuesi dëshiron të dijë se si i trajtoni situatat dhe temperamentin tuaj.

P10. Si e prisni kritikën? (Wie nehmen Sie Kritik an?)

Përgjigje: Përshkruani ngjarjen që mund tju ketë ndodhur në një përmbledhje. Përfundoni përgjigjen me qëndrimin pozitiv që keni mbajtur ndaj kritikës.

P11. Duhet të drejtoni një ekip. Çfarë keni për të thënë për aftësitë tuaja drejtuese? (Sie müssen ein Team führen. Was können Sie über Ihre Führungsqualitäten sagen?)

Përgjigje: Ekipi dhe udhëheqja, të dyja aspektet kanë nevojë për përgjigje të rëndësishme.

P12. Kur lindin mosmarrëveshje midis ekipeve. Si e trajtoni atë? (Wenn Meinungsverschiedenheiten im Team entstehen. Wie gehen Sie damit um?)

Përgjigje: Sjellja juaj në zgjidhjen e konfliktit po vlerësohet në këtë pyetje. Mundohuni të jepni përgjigje diplomatike.

P13. Si e trajtoni një klient të vështirë? Si të jashtmëm ashtu edhe të brendshëm (Wie gehen Sie mit einem schwierigen Kunden um? Sowohl extern als auch intern?)

Përgjigje: Mundohuni që përgjigja juaj të jetë e qartë dhe drejt e në temë. Shpjegoni që ju i bëni pyetje klientit për të kuptuar cfarë ai dëshiron, ose ku mund ta ketë pakënaqësinë dhe shikoni të gjeni një zgjidhje që i jep vlerë kompanisë dhe mban klientin e kënaqur.

P14. Keni një koleg të vështirë, si do mund të punoni me të? (Sie haben einen schwierigen Kollegen, wie können Sie mit ihm zusammenarbeiten?)

Përgjigje: Në fakt, këtu mos shfaqni eksperienca personale. Tregohuni zyrtare në pëgjigje duke thënë se do mundoheshit të shmangni çdo lloj situate keqkuptuese me të, dhe do mbanit një qëndrim profesional ndaj kolegut, pa u futur në aspekt personal.

P15. Si i përmbushni objektivat në punë? A ju stresojnë ato? (Wie erreicht man Ziele bei der Arbeit? Stressen sie dich?)

Përgjigje: Kini kujdes në përgjigje: theksoni sa të rëndësishme janë objektivat për ju në një punë dhe sa ju ndihmojnë që ju të fokusoheni sepse me ndihmën e tyre e dini se ku do arrini ne fund të muajit apo javës

.

.

Pyetje profesionale / e lidhur me punën:
Në ndryshim nga pyetjet e mësipërme. Grupi tjetër i pyetjeve teston gatishmërinë teknike. Pavarësisht nëse intervistuesit përpiqen t’ju frikësojnë. Përgjigjuni pyetjes me një ton të qartë dhe të prerë.

P16. CV-ja juaj duket mbresëlënëse. Megjithatë duket se ka një pauzë prej disa muajsh. Pse? (Ihr Lebenslauf sieht beeindruckend aus. Es scheint jedoch eine mehrmonatige Pause zu geben. Warum?)
Përgjigje: Përveç arsyes së pauzës mos e shtjelloni më tej përgjigjen. Jepni një argument të prerë që të mos ketë shumë hapsirë për tu diskutuar.

P17. Dëshirojmë të dimë analizën tuaj të kësaj industrie- si e shihni rritjen për 5 vitet e ardhshme? (Wir würden gerne wissen, wie Sie diese Branche analysieren und wie Sie das Wachstum für die nächsten 5 Jahre sehen.)

Përgjigje: Këtu, përvoja, leximi i informacioneve dhe të menduarit strategjik janë të dobishme. Pra ju do shprehni se sa larg/lart mendoni se do shkoj industria në të cilën ju dëshironi të punoni (kozmetike, arsim, industria ushqimore, etj)

P18. Sa mendjehapur jeni për t’u zhvendosur për këtë punë? (Wie aufgeschlossen sind Sie gegenüber einem Umzug für diesen Job?)

Përgjigje: Në çdo rast, bëjini të ditur intervistuesit preferencat tuaja. Mund edhe mos të jeni dakord të zhvendoseni diku tjetër dhe kjo është ok, por ka persona që nuk e kanë problem të shpërngulen.

P19. Për sa kohë dëshironi të punoni me ne? (Wie lange möchten Sie bei uns arbeiten?)

Përgjigje: Në thelb, bëjini të ditur se ju zgjidhni të qëndroni gjatë me ta.

.

.

Pyetjet ndaj pagës:

Pyetjet dhe përgjigjet e intervistës në gjuhën gjermane ose për këtë arsye ndonjë arsye tjetër, pyetjet e pagave përballen me ujëra të turbullta.

P20. Në rast se ju rekrutojmë. Çfarë rroge prisni? (Falls wir Sie rekrutieren. Welches Gehalt erwarten Sie?)

Përgjigje: Në përgjithësi, citoni pagën e pritur paraprakisht, dhe më pas theksoni që ja u lini atyre në dorë sidoqoftë, pasi ata të vlerësojnë vetë aftësitë tuaja në punë.

P21. Sa shpejt mund të bashkoheni me ne, nëse jeni ju kandidati i zgjedhur? (Wie schnell können Sie bei uns einsteigen, wenn Sie der ausgewählte Kandidat sind?)

Përgjigje: Pavarësisht nga të gjitha rrethanat, jini korrekt për përiudhën e njoftimit me kompaninë aktuale, kështu që duhet të dini sa kohe ju nevojitet t’i lajmëroni ata.

.

.

Pyetje personale:

Me përfundimin e pyetjeve dhe përgjigjeve të intervistës në gjuhën gjermane intervistuesi mund të bëjë edhe një herë pyetje të lehta për jetën tuaj personale.

P22. 5 fjalë që ju përshkruajnë? (5 Worte, die dich beschreiben?)

Përgjigje: Pavarësisht se sa joserioze tingëllon si pyetje, përdorni vetëm fjalë të sigurta pa një grimcë egoje të reflektuar në to.

P23. Një fjalë negative që njerëzit thonë shpesh për ju? (Ein negative Wort, das shpesh uber Sie gesagt wird?)

Përgjigje: rrotulloni fjalën negative në favorin tuaj, duke e sjellë sërisht përgjigjen tek pikat tuaja të forta.

P24. Përveç ëndrrave profesionale, ndonjë ëndërr tjetër tuajën që dëshironi të ndani me ne? (Abgesehen von beruflichen Träumen, gibt es einen anderen Traum von Ihnen, den Sie teilen möchten?)

Përgjigje: Edhe pse mund të tingëllojë klishe, përgjigjuni. (Do ishte ideale nëse gjeni një ëndërr që sërisht lidhet me pozicionin e aplikuar, sepse ata do e kuptojnë sa e sigurtë dhe afatgjatë je ti për atë pozicion)

P25. Përveç dështimit. Cila është frika juaj më e madhe? (Außer Scheittern. Ishte ist deine größte Angst?)

Përgjigje: Ndryshe nga përgjigjja e mësipërme, shikoni që frika juaj të mos i zbeh shanset tuaja për të marrë vendin e punës.

P26. Për referencë, në rast se ne flasim me punëdhënësin tuaj të mëparshëm. A do të jenë të lumtur dhe do t’ju mbështesi si kandidatin e duhur? (Als Referenz, falls wir mit Ihrem früheren Arbeitgeber sprechen. Werden sie glücklich sein und Sie als den richtigen Kandidaten unterstützen?)

Përgjigje: Sido që të jeni ndarë nga punëdhësi i kaluar, le të jetë përgjigja juaj pozitive këtu.

P27. Cfarë bëni në koën tuaj të lirë? Cilët janë hobit tuaj? (Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Was sind deine Hobbies?)

Përgjigje: ndërsa përgjigjeni, mbajeni bisedën të thjeshtë dhe të shkurtër.

P28. Shkurtimisht, na tregoni për një incident që ju ka zemëruar në punë? (Erzählen Sie uns bitte kurz von einem Vorfall, der Sie wütend gemacht hat?)

Përgjigje: Këto pyetje vëzhgojnë psikikën tuaj. Sigurohuni që të jetë një histori në të cilën keni pasur një reagim shumë profesional

P29. Cili është emri i librit tuaj të preferuar? (Wie heißt dein Lieblingsbuch?)

Përgjigje: Edhe këtu, nga ju pritet përgjigja e duhur.

P30. Dëshironi që ne t’i përgjigjemi ndonjë prej pyetjeve tuaja? (Möchten Sie, dass wir Ihre Fragen beantworten?)

Përgjigje: Çdo dyshim që keni në mendje erdhi koha që ta largoni. Mund të bëni lirshëm pyetje që ju vijnë në mendje. Sugjerohet që të jenë lidhur me profilin tuaj (kjo do iu tregoj atyre që e keni studiuar më parë kompaninë dhe profilin që po aplikoni dhe që keni ardhur të pregatitur).

Pyetjet te shpeshta:

Pyetja 1. Cili duhet të jetë kodi i veshjes për një intervistë?

Përgjigje: Vishuni zyrtarisht. Vajzat mund të veshin një kostum ose pantallona dhe këmishë. Veshje formale për meshkuj, ose një xhaketë sportive mbi këmishë, apo kravata japin një duke shumë profesionale dhe jo të tepruar. Ngjyrat e rrobave duhet të jenë të këndshme, të lehta dhe jo të shndritshme. Një personalitet i këndshëm krijon një përshtypje të mirë te intervistuesi.

Pyetja 2. Çfarë përgatitjeje duhet të bëjë një kandidat përpara se të paraqitet për intervistë?

Përgjigje: Kandidati duhet t’i dijë aftësitë e tij/saj si pëllëmbën e dorës. Mbani në dorë të gjitha certifikatat dhe dëshmitë. Mbani gati origjinalet dhe fotokopjet përpara intervistës. Kjo përshkruan gatishmërinë tuaj dhe bën një përshtypje të mirë.

Përpara se të paraqiteni, rishikoni dhe shikoni nëse ju i përshtateni kandidaturës. Vizitoni faqen e internetit të kompanisë në detaje dhe informacioni rreth saj do të jetë i dobishëm gjatë përgjigjes së pyetjeve të ndërlikuara që lidhen me kompaninë. Me ndihmën e një miku, paraqituni për një intervistë fallco dhe rishikoni se cilat pyetje mund t’ju bëhen. Mediat sociale shikohen nga të gjithë intervistuesit. Përditësoni llogaritë tuaja të mediave sociale në çdo kohë. Shpesh shihet si një pasqyrim i personalitetit tuaj.

Në rast se duhet të paraqiteni për intervistë në një qytet tjetër, sigurohuni që të arrini të paktën një natë para ditës së intervistës. Kjo kursen telashet e minutës së fundit. Arritja e hershme në vendndodhje e lë kandidatin të qetë dhe rehat.

Pyetja 3. Si e përshëndet intervistuesi?

Përgjigje: Pasi të hyni në sallë bëni një pushim. Pavarësisht nga personi përballë tryezës, drejtojuni intervistuesit zyrtarisht si Zonjë ose Zotëri. Përveç nëse personi thotë emrin e tij dhe dëshiron të quhet në një mënyrë të caktuar. Mos lejoni që intervistuesi t’ju frikësojë në asnjë moment. Jini të sigurt për veten tuaj. Uluni në një karrige, sapo pyeteni nga intervistuesi mundohuni të përgjigjegji pa u menduar shumë gjatë.

 

Ju urojmë suksese dhe qoftë juaji pozicioni i punës në të cilin keni aplikuar!

SHPËRNDAJE

SHPËRNDAJE

ARTIKUJ TË TJERË