Kurs Gjermanist

Informacione

Kursi:
Cmimi: € +3% Taksa
Emri Mbiemri:
Email:
Telefon:
Adresa:

Një ndër paketat që në ofrojmë janë videokurset gramatikore dhe tematika të ndryshme në gjuhën gjermane. Ato janë ndërtuar në bazë të nevojave që studentët kanë në secilin nivel për të avancuar me gjermanishten. Çdo videokurs është strukturuar në detaj dhe shpjeguar me profesionalizëm nga mësuesja jone e gjermanishtes. Përpos shpjegimit, ndërthurja dhe qartësimi në gjuhën shqipe përbën një avantazh për të gjithë ata që gjejnë kohën të mësojne gjuhën e huaj gjatë kohës së tyre të lirë. Për të vënë në praktikë shpjegimet e dhëna nga ana e mësueses, janë bashkangjitur me videon edhe ushtrime plotësuese. Në këtë mënyrë, studentët mund të dëgjojnë shpjegimin kur të gjejnë kohë dhe mundohen ta praktikojnë atë me ushtrimet përforcuese.

Programi përfshin këto tematika:

PJESA 1

Alfabeti

Gërmëzimi

Koha/ ora

Pyetjet me W

Përemrat pronor

Foljet e ndashme

Zgjedhimi I foljeve udhëtoj, vij, marr, pyes

Nyje e papërcaktuar

Nyje e përcaktuar

Shumësi

Muajt, ditët e javes

Formularët

Mireseerdhët

Banesa/ vendlindja ime

Ora

Te ngrënët dhe të pirët

Mori

Koha e lirë dhe hobit

Krahasimi i mbiemrave

Präteritum

PJESA 2

Foljet modale

Profesioni

Rrugëve nëpër qyetet

Perfekti 1

Perfekti 2

Parafjalet

Në stacionin e trenit

Folje të rëndesishme

Të porosisësh në restorant

Shkrim

Lexim 1

Lexim 2

Ndjenjat